Het Duynhuis, Dieren

Het Duynhuis staat voor: Het passend en haalbaar huisvesten van (zo veel mogelijk) maatschappelijke organisaties die zich bewegen op het terrein van participatie, armoedebestrijding en de circulaire economie van Dieren e.o.
Op dit moment wordt er gebruik gemaakt van het Duynhuis door o.a.: Inloophuis Dieren, Speelstoet, Speelgoedbank Arnhem, Kledingbank Dieren en Stichting de Boei.

   Stichting Ons Raadhuis, Velp

Ons Raadhuis is een ontmoetingsplek voor mensen die vitaal in het leven willen staan.
De activiteiten zijn gericht op 55 plussers. De activiteiten die aangeboden (gaan) worden zijn bijvoorbeeld gym, Tai Chi, schilderen, boetseren, schaken, creatief kleuren, ballet-fitness, meditatie, deelnemen aan een lezing, concert, borrel of gespreksgroep. Er komen steeds nieuwe activiteiten bij, ook op verzoek van de bezoekers.

    Natuurmonumenten

Natuurmonumenten zorgt voor meer dan 100.000 hectare natuur in Nederland. Ze maken zich sterk voor de natuur die nog over is. En voor de nieuwe natuur die er nog gaat komen in Nederland. Niet alleen in de gebieden die zij beheren, maar ook daarbuiten. Want ze gaan een stap verder. Op een manier die past bij het Nederland van nu. Natuurmonumenten vraagt alle Nederlanders om samen nieuwe natuur te maken, te verzorgen en te beschermen.